Privatlivs- og cookiepolitik for Liveshopper ApS

Denne politik dækker brugen af ​​og interaktion med Liveshopper Aps ("Liveshopper", "os", "vi" eller "vores") hjemmeside ("websted") hostet på liveshopper.net og andre ejendomme under dette domæne. Dette dokument informerer dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og videregivelse af personlige data, når du bruger webstedet, og de valg, du har knyttet til sådanne data.

Denne politik gælder specifikt, hvor vi optræder som dataansvarlig med hensyn til personlige data. For politikker relateret til produkter, der tilbydes af Liveshopper, og hvor vi fungerer som databehandler, henvises til de relevante vilkår, betingelser og aftaler på https://www.liveshopper.net/pages/privacy-policy .

Ved at bruge siden accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med denne politik. Hvis du ikke er enig i den datapraksis, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, bør du afstå fra at bruge siden eller andre Liveshopper-produkter og -tjenester.

Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på

https://www.liveshopper.net/pages/privacy-policy ​. På trods af sådanne meddelelser opfordrer vi dig til at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum.


Definitioner

"​GDPR"​ betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning).

"Persondata" skal betyde enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Dette er i overensstemmelse med definitionen i EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR").

"Behandling" skal betyde enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres på persondata, f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation. Dette er i overensstemmelse med definitionen i GDPR.

"Den dataansvarlige" bestemmer formålene og midlerne for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med denne aftale. Dette er i overensstemmelse med definitionen i GDPR og lov om behandling af personoplysninger.

"Databehandleren" behandler data på vegne af den dataansvarlige. Dette er i overensstemmelse med definitionen i GDPR og lov om behandling af personoplysninger.

"DataSubject" betyder den identificerede eller identificerbare person, som Persondata vedrører. "Brugsdata" er data, der indsamles automatisk, enten genereret af brugen af ​​webstedet eller fra selve webstedets infrastruktur (f.eks. varigheden af ​​et sidebesøg).


Typer af indsamlet data

Vi indsamler flere forskellige typer oplysninger til forskellige formål for at give vores side til dig og konstant forbedre den.


Personlig data

Mens vi bruger vores websted, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, som kan bruges til at kontakte eller identificere dig ("personlige data"). Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Email adresse
 • Fornavn og efternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, stat, provins, postnummer, by
 • IP-adresse
 • Virksomhedsoplysninger, såsom adresse og centrale oplysninger.
 • Cookies og brugsdata
 • Dine interessepunkter, når det kommer til de tjenester, som Liveshopper leverer.
 • Dine personlige interesser og hensigter, når du interagerer med Liveshopper

Vi kan bruge dine personlige data til at kontakte dig med nyhedsbreve, markedsførings- eller salgsfremmende materialer og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid fravælge at modtage nogen eller alle af disse meddelelser fra os ved at følge afmeldingslinket eller instruktionerne i enhver e-mail, vi sender.

Personlige data kan også omfatte oplysninger om dig, der er tilgængelige på internettet, såsom fra Facebook, LinkedIn, Twitter og Google, eller offentligt tilgængelige oplysninger, som vi erhverver fra tredjepartstjenesteudbydere.

I brugen af ​​siden vil Liveshopper ikke indsamle, opbevare eller bruge følsomme personlige oplysninger.


Brugsdata

Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan webstedet tilgås og bruges ("brugsdata"). Disse brugsdata kan omfatte, men er ikke begrænset til, information såsom din computers internetprotokoladresse (f.eks. IP-adresse), browsertype, browserversion, siderne på vores websted, du besøger, tidspunkt og dato for dit besøg, tid brugt på disse sider, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.


Data fra sporingscookies

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteten på vores websted og opbevare visse oplysninger. Cookies er filer med små mængder data, som kan indeholde en anonym unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra en hjemmeside og gemmes på din enhed. Sporingsteknologier, der også bruges, er beacons, tags og scripts til at indsamle og spore information og til at forbedre og analysere vores websted. Du kan instruere din browser til at afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie sendes. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele og funktioner på vores side.


Eksempler på cookies vi bruger:

 • Session cookies. Vi bruger sessionscookies til at drive vores side.
 • Præferencecookies. Vi bruger præferencecookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.
 • Sikkerhedscookies. Vi bruger sikkerhedscookies til sikkerhedsformål.Brug af indsamlede data

Vi bruger de indsamlede data til forskellige formål:

 • At levere og vedligeholde vores websted
 • For at give dig besked om ændringer på vores side og ændringer i vores tilbud.
 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner på vores side, når du vælger at gøre det.
 • At yde kundesupport.
 • At indsamle analyser eller værdifuld information, så vi kan forbedre vores side.
 • For at overvåge brugen af ​​vores side.
 • For at opdage, forebygge og løse tekniske problemer.
 • For at forbedre browsingoplevelsen på vores websted med personligt indhold.
 • Sende dig information til dig vedrørende ændringer af vores kundeservicevilkår,Privatlivspolitik (inklusive cookiepolitikken) på vores side

 • For at give dig nyheder, særlige tilbud og generel information om andre varer, tjenester og begivenheder, som vi tilbyder, som ligner dem, du allerede har købt eller spurgt om, medmindre du har valgt ikke at modtage sådanne oplysninger.
 • At skabe lookalike-publikum inden for sociale netværk for at sætte os i stand til at reklamere for vores tjenester eller skabe anonymiseret forskning på højt niveau om marketingtendenser

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger i henhold til GDPR

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), afhænger Liveshoppers juridiske grundlag for at indsamle og bruge de personlige oplysninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, af de personlige data, vi indsamler, og den specifikke kontekst, vi indsamler dem i.

Liveshopper kan behandle dine personoplysninger, fordi:

 • Det har du givet os tilladelse til.
 • Behandlingen er i vores legitime interesse og har en minimal indvirkning på privatlivets fred eller potentiale til at forårsage skade.
 • Vi skal udføre en kontrakt med dig.
 • Vi er bundet af gældende lovgivning til at gøre det.

Opbevaring af data

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi vil beholde og bruge dine personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

Liveshopper vil også opbevare brugsdata til interne analyseformål. Brugsdata opbevares generelt i en kortere periode, undtagen når sådanne data bruges til at styrke sikkerheden eller til at forbedre funktionaliteten af ​​vores websted, eller vi er juridisk forpligtet til at opbevare disse data i længere perioder.


Overførsel af data

Dine oplysninger, herunder personlige data, kan overføres til - og vedligeholdes på - computere, der er placeret uden for din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovene kan afvige fra dem under din jurisdiktion. Hvis du befinder dig uden for Den Europæiske Union og vælger at give oplysninger til os, skal du være opmærksom på, at vi overfører data, herunder personoplysninger, til EU og behandler dem der.

Dit samtykke til denne fortrolighedspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din accept af en sådan overførsel.

Vi vil tage alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Ingen overførsler af dine personlige data vil finde sted til en tredje organisation eller på tværs af landegrænser, medmindre der er tilstrækkelig kontrol på plads, der sikrer sikkerheden af ​​dine data og andre personlige oplysninger.


Videregivelse af data

Under visse omstændigheder kan Liveshopper blive forpligtet til at videregive personoplysninger, hvis det er påkrævet ved lov eller som svar på gyldige anmodninger fra offentlige myndigheder (f.eks. en domstol eller et statsligt organ).

Liveshopper kan videregive dine personlige data i god tro, at en sådan handling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; for at beskytte og forsvare Liveshoppers rettigheder eller ejendom; at forhindre eller undersøge mulige forseelser i forbindelse med webstedet; at beskytte den personlige sikkerhed for brugere af webstedet eller offentligheden; eller for at beskytte mod juridisk ansvar.


Datasikkerhed

Vi bruger en række sikkerhedsteknologier og -procedurer til at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Vi sikrer de personlige oplysninger, du afgiver på computerservere, i et kontrolleret, sikkert miljø, beskyttet mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Alle personlige oplysninger er beskyttet ved hjælp af passende fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger.


Dine rettigheder i henhold til GDPR

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheder. Liveshopper sigter efter at tage alle rimelige skridt for at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af ​​dine personlige data.

Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig, og/eller hvis du ønsker, at de skal fjernes fra vores systemer, bedes du sende en e-mail marc@liveshopper.net .

Du har specifikke databeskyttelsesrettigheder i henhold til GDPR:

 • Du har rettigheder i henhold til GDPR til at få adgang til, opdatere eller slette de oplysninger, vi har om dig. Proceduren med at slette dine personlige data tager op til 7 arbejdsdage.
 • Du har ret til at få dine oplysninger berigtiget, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige. Proceduren for at få dine personlige data tager op til 7 arbejdsdage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
 • Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, hvor Liveshopper har påberåbt sig dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger. Kontakt marc@liveshopper.net med eventuelle anmodninger om at udøve disse rettigheder. Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For mere information, kontakt venligst din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).For at afmelde vores kommunikation

Du kan afmelde vores markedsføringskommunikation ved at klikke på linket "afmeld" i bunden af ​​vores e-mails, opdatere dine kommunikationspræferencer eller ved at sende os en e-mail på marc@liveshopper.net


Service-udøvere

Vi ansætter tredjepartsvirksomheder til at levere tjenester til webstedet. Vi bruger tjenester til at overvåge og analysere brugen af ​​vores websted. Vi bruger remarketingtjenester til at annoncere på tredjepartswebsteder til dig, efter du har besøgt vores websted. Vi og vores tredjepartsleverandører bruger cookies til at informere, optimere og vise annoncer baseret på dine tidligere besøg på vores websted. Vi bruger et globalt indholdsleveringsnetværk til at optimere leveringen af ​​webstedet og dets indhold.

Disse tredjeparter har kun adgang til dine personlige data for at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtet til ikke at afsløre eller bruge dem til andre formål.


Links til andre websteder

Vores websted indeholder links til andre websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive dirigeret til den pågældende tredjeparts websted. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikker eller praksis på nogen tredjeparts websteder eller tjenester.


Børns privatliv

Vores websted henvender sig ikke til nogen under 18 år ("Børn"). Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra nogen under 18 år. Hvis du er forælder eller værge, og du er klar over, at dit barn har givet os personlige data, bedes du kontakte os. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige data fra børn uden bekræftelse af forældrenes samtykke, tager vi skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.


Yderligere information

Vi håber, at dette dokument har tydeliggjort vores brug af og praksis omkring persondata. Hvis der er noget, du ikke er sikker på, eller som trænger til yderligere afklaring, opfordrer vi dig til at kontakte os på marc@liveshopper.net . Dette omfatter spørgsmål vedrørende dataoverholdelse og dine personlige data i relation til Liveshopper.

Revision 23. maj 2021

Liveshopper ApS
Rosenvængets Alle 11, 1.
2100 København Ø
Danmark
moms 41752491